Welkom

 
 
Transport oktober 2016
Het zit in de planning dat er eind oktober weer enkele vrachtauto's naar Hongarije en Roemenie vertrekken om de nodige spullen te brengen. Ook zal een deel van de commissie, ds. Smelt en zijn vrouw en enkele gemeenteleden deze reis naar Roemenie vliegen en een weekend in de gemeente van Gogan verblijven.
 
 
Restauratie pastorie Gogan
De pastorie, met name het dak, was dusdanig slecht en er was veel lekkage zodat er is besloten het dak te vervangen. Inmiddels is dit gedaan en zijn o.a. de pannen vervangen. Tevens ontbrak de isolatie en was er zonder ramen toch de mogelijk naar buiten te kijken. Daarom zal ook alles worden voorzien van isolatie, worden er dakramen gemaakt en alles afgetimmerd waardoor er 2 kamers worden gerealiseerd. In de hal zal daarom een vaste trap naar boven worden gemaakt.
 
Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen
 
Kerstkaartenactie 2015
De opbrengst van de kerstkaartenactie was 7800,-- De helft voor de Oekraine (www.skwira.nl) en de andere helft voor hulp on Hongarije en Roemenie. Voor meer info: Kerstkaartenactie
 
Transport goed verlopen
Eindelijk was het dan zover. Het orgel wat aangekocht is met de opbrengst van de collecte tijdens de jubileumdienst in januari jl. is naar Gogan gebracht. Met vereende krachten is het de galerij opgetild. Ook in de andere gemeenten is alles weer bezorgd. We zien dankbaar terug op de contacten met de mensen daar.
 


Nieuw logo
Bij de nieuwe naam Voorthuizen Helpt RoemeniŽ past natuurlijk ook een nieuw logo. Verbondenheid vanuit de kerk in Voorthuizen (middelste vlag) met RoemeniŽ en Hongarije. (beide andere vlaggen).


Doelstelling commissie
Gesteund door de kerkenraad en vele gemeenteleden van de Hervormde gemeente uit Voorthuizen mogen we vanaf 1989 hulp verlenen aan onze naasten in RoemeniŽ.

Uw hulp blijft nodig!
Wilt u het werk van de Voorthuizen Helpt RoemeniŽ ondersteunen?
Maak dan uw gift over op het IBAN: NL30 RABO 0366 3699 70 t.n.v. Hulp RoemeniŽ.