Beica de Jos

 

 

In het begin van 1990, direct na de revolutie, hebben we vele gemeenten kleding gebracht. Maar vanaf 1991 zijn er contacten ontstaan met 2 gemeenten, nl. Beica de Jos en Capusu Mare. In 1993 zijn we gestopt in Capusu Mare, omdat de situatie daar verbeterderde langs de doorgaande route.
 
De naam van de predikant is Istvan Réman (inmiddels hier geen predikant meer) en zijn vrouw Martha.

Beica de Jos heeft zo'n 1200 inwoners. Hiervan zijn 500 Hongaren, 50 Roemenen en 650 zigeuners. De Hongaren en Roemenen zijn voor het grootste deel boer en voor het overige fabrieksarbeiders. De zigeunerbevolking werkt voor 30% in fabrieken en de rest is zonder werk. We hebben hier veel kunnen helpen met bijbels en materiaal voor catechisaties. In mei 1992 brachten we een Deutz-traktor naar Beica de Jos, waar ze de landerijen van de kerk en van de boeren mee bewerken. Het is goed voor dit dorp om zelf zo tot een ontwikkeling te komen. We zien, dat door hen steeds te stimuleren, het langzaam op gang komt en gaat werken.  

In de winkel "Holland-Shop" wordt de kleding voor lage prijzen verkocht aan de bevolking. Het geld komt ten goede aan de kerk.

In 1994 hebben ds. Reman en zijn vrouw een bezoek gebracht aan de gemeente van Voorthuizen, dit was hun eerste bezoek buiten RoemeniŽ

Vele malen zijn er transporten met allerlei goederen naar Beica de Jos gegaan. Ook is er een gezondheidscentrum gerealiseerd, waar een huisarts, tandarts en apotheek in gevestigd zijn. De vrouw van ds. Reman, Martha is de zuster van het dorp. Zij gaat overal naar patiŽnten voor controle en injecties. Ook werkt zij in het bestaande centrum (een gebouw, waar ze snel uit zouden moeten) samen met een andere zuster en twee doktoren, waar patiŽnten naartoe komen bij ziekten. Dringend was het nodig om een andere locatie te zoeken en Zo is het plan geboren om voor Beica de Jos, maar ook voor de hele regio daar, het nieuwe gezondheidscentrum te bouwen. De kosten hiervan bedragen zo'n É 90.000,--. Nog steeds heeft het gezondheidscentrum een functie voor de hele regio.