Dalmand (Hongarije)

Sinds enkele jaren hebben we contacten met Hans & Lisa Betting die inmiddels in Dalmand Hongarije wonen. Een klein dorpje, diep in Hongarije. De levensstandaard is hier niet hoog en waar mogelijk proberen Hans & Lisa nu te helpen.

Door contacten met de NBvP (vrouwenbond) is onze commissie betrokken geraakt met hun inspanningen aldaar. Reeds enkele keren is er tijdens een transport naar RoemeniŽ ook in Dalmand kleding gebracht namens onze commissie. Tevens zijn voor de NBvP de ingezamelde kadootjes voor de kinderen meegenomen.

Ook in Dalmand zullen de armste gezinnen, in overleg met de lokale overheid, een voedselpakket ontvangen. De coŲrdinatie zal verzorgd worden door Hans & Lisa en de burgemeester.

Als RoemeniŽcommissie doen we hiervoor een donatie aan de stichting "Most Dalmand".

Deze organisatie heeft tot doel:

  • De sociaal zwakkere inwoners Dalmand te ondersteunen en hun kwaliteit van het leven, in de ruimste zin van het woord, te verbeteren.
  • De school in Dalmand, financieel en educatief te ondersteunen
  • Het promoten van nieuwe activiteiten op sociaal en cultureel gebied.
De voorbereidingen voor het maken van de pakketten in Dalmand (2013) zijn in volle gang